ELEKTRICKÁ POŽÁ​RNÍ SIGNALIZACE

Elektrická požární signalizace EPS je systém sloužící k včasnému zachycení vzniku požáru. Požární hlásič vyhodnotí podnět o vznikajícím požáru a tuto informaci dále předá na ústřednu EPS. V případě, že v objektu není stálá služba, která řeší dané krizové situace je možné tuto informaci dále prostřednictvím koncového zařízení (akustická siréna, optická signalizace) předat do požadovaného prostoru, nebo přes radiový či gsm dálkový přenos signalizace oznámit uživateli nebo na hasičský záchranný sbor.

PROJEKT

Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci na realizaci elektrické požární signalizace.

INSTALACE

Dodáváme a instalujeme systémy EPS značek ESSER, LITES, DETECTOMAT

REVIZE

Provádíme kontroly provozuschopnosti elektrické požární signalizace dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb.

ŠKOLENÍ

Kompletně zaškolíme obsluhu na konkrétní systém elektrické požární signalizace.

Kotrola provozuschopnosti EPS dle vyhl. MV č. 246/2001Sb.

Zajišťujeme kontroly provozuschopnosti (revize) dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Naši technici provednou kompletní kontrolu vašeho zařízení dle platné vyhlášky. Odstraníme zjištěné závady a přípravíme vám veškerou dokumentaci k této činnosti. Výsledkem kontroly provozuschopnosti je vystavení platné revizní zprávy na další období. Domluvíme smluvní ceny při delší spolupráci. V případě zájmu nás kontaktujte a my vám rádi vypracujeme nabídku.

AUTONOMNÍ DETEKCE

Detekce požárního nebezpečí v interiéru obytných budov. Splňuje vyhlášku MV HZS o požární ochraně staveb (vyhl. 23/2008 Sb.). Není určen k instalaci do průmyslového prostředí. Tyto detektory jsou převážně napájené z jedné 9V baterie a májí zabudovanou varovnou sirénu. Autonomní detektory mají za úkol včas upozornit na vznikající požár rozhoukáním vestavěné sirény. Poskytuje tak dostatek času k uhašení vznikajícího požáru, případně k opuštění prostor a následnému přivolání pomoci. Aby kouřové detektory včas a správně signalizovaly možné nebezpečí, je potřeba, aby byly nainstalovány na správné místo, pravidelně udržovány a testovány.

do e-shopu